Komanda

Rīgas birojs
E-pasts: info@pilsetvide.lv

Ineta Ivašenko
Malienas reģiona vadītāja
Tālr. +371 25666837
E-pasts: ineta.ivasenko@pilsetvide.lv 

Gita Brantkalne, Inga Barkanova
Gulbenes klientu apkalpošanas operatores
Tālr. +371 64495050;  Tālr. +371 25749599
E-pasts: gulbene@pilsetvide.lv

Aivita Gelbrote
Alūksnes klientu apkalpošanas operatore
Tālr. +371 64382838; Tālr. +371 26622989
E-pasts: aluksne@pilsetvide.lv 

Gita Brantkalne, Zeltīte Pizika
Balvu klientu apkalpošanas operatores
Tālr. +371 27864412
E-pasts: balvi@pilsetvide.lv

Mediju informācijai
Tālr. +371 25430208
E-pasts: mediji@pilsetvide.lv

Jurģis Ugors
valdes loceklis
E-pasts: jurgis@pilsetvide.lv 

Baiba Muhina
valdes locekle
E-pasts: baiba.muhina@pilsetvide.lv