Informācija klientiem

Balvu novads

Balvu novads

Cienījamie Balvu novada iedzīvotāji!

 

2018. gada 23. maijā Pilsētvides serviss SIA, pamatojoties uz atklāta konkursa „Atkritumu apsaimniekošana Balvu novada teritorijā”, Id. Nr. BNP2018/8, ir noslēgusi līgumu ar Balvu novada pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā.

Līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var noslēgt aizpildot pieteikuma anketu.

Sākot ar 2023. gada 1. janvāri maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novada administratīvajā teritorijā ir noteikta 26.35 EUR/m3 (t.sk. PVN 21%), savukārt par lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu Balvu novada administratīvajā teritorijā ir noteikta 31.11 EUR/m3 (t.sk. PVN 21%).

Atkritumu apsaimniekošanas Saistošie noteikumi attiecas uz ikvienu atkritumu radītāju, kas dzīvo vai strādā Balvu novada administratīvajā teritorijā. Balvu novada Saistošie noteikumi paredz, ka atkritumu radītājam ir pienākums iekļauties Balvu novada kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā, savākt, šķirot radītos sadzīves atkritumus, tai skaitā sadzīvē radītos bīstamos atkritumus, un nogādāt tos nekustamā īpašuma vai apsaimniekotāja norādītajā vietā. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs piedalās atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Konteineram noteiktajās atkritumu izvešanas dienās no pl. 8:00-20:00 ir jābūt izstumtam specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā. Atkritumu izvešana notiek arī svētku dienās un brīvdienās (sarkanajos kalendāra datumos).

Ja ir nepieciešama papildus atkritumu izvešanas reizes, to iespējams pieteikt telefoniski un rakstiski, informējot klientu apkalpošanas speciālistus savlaicīgi, vismaz vienu darba dienu pirms paredzamā reisa, līdz plkst. 16:00. Pieteikumi atkritumu izvešanu dienās telefoniski un rakstiski vairs netiks pieņemti. Lūdzam klientus savlaicīgi mūs informēt par gaidāmajām izmaiņām!

Ja līgumslēdzējam nav nepieciešama atkritumu izvešana pēc grafika, tā ir obligāti jāatsaka, pretējā gadījumā maksa par pakalpojumu tiek iekasēta.

Ceram uz veiksmīgu sadarbību ar Balvu novada iedzīvotājiem, nodrošinot saviem klientiem nemainīgi augstu pakalpojumu kvalitāti.

Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai uzņēmuma mājaslapā www.pilsetvide.lv, sadaļā “Balvu novads” un pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv, kā arī vietējā laikrakstā “Balvu Novada Ziņas”.

 

Paldies par atsaucību!

 

Ar cieņu,

Pilsētvides serviss SIA

 

Priecāsimies, ja sniegsiet savu novērtējumu par mūsu darbu, vai ieteikumus pakalpojuma uzlabošanai, aizpildot klientu apmierinātības anketu!

Aktualitātes novadā

Senākas ziņasJaunākas ziņas

Atkritumu izvešanas grafiks

Sadzīves atkritumu izvešana notiek, balstoties uz individuālu grafiku, par kuru vienojamies ar katru klientu atsevišķi.

Pirmdiena:

Balvu pilsēta

Kubulu pagasts (mēneša 2. un 4. pirmdiena)

Vīksnas pagasts (mēneša 2. un 4. pirmdiena)

Otrdiena:          

Krišjāņu pagasts  (mēneša 1. otrdiena)

Vectilžas pagasts (mēneša 1. otrdiena)

Lazdulejas pagasts (mēneša 1. otrdiena)

Tilžas pagasts (mēneša 1. un 3. otrdiena)

Briežuciema pagasts (mēneša 3. otrdiena)

Balvu pagasts (mēneša 2. un 4. otrdiena)

Bērzpils pagasts (mēneša 4. otrdiena)

Trešdiena:  

Balvu pilsēta

Bērzkalnes pagasts (mēneša 1. un 3. trešdiena)

Piektdiena: 

Balvu pilsēta

Pakalpojuma pieteikšana

SIA "Pilsētvides serviss" Balvu filiālē

 

Pieteikt pakalpojumu

Kontakti

SIA "Pilsētvides serviss" Klientu apkalpošanas centrs:

Balvos, Tirgus ielā 3

Klientu pieņemšanas laiks:

P. – Brīvdiena

Ot. 15.00 - 19.00

Tr. 09.00 - 13.00

C. 09.00 - 13.00

Pk. 09.00 - 13.00

S.10.00 - 14.00 

Sv. - Brīvdiena

 

Eko laukums:

Balvos, Ezera ielā 3

❗❗❗  Strādā pēc iepriekšēja pieraksta (pierakstu lūgums veikt, zvanot uz tālruni nr. 22003930)

 

SIA "Pilsētvides serviss" Klientu zvanu centrs

E-pasts: balvi@pilsetvide.lv

Tālrunis: +371 27864412

Darba laiks:

P. 08.00 - 17.00

Ot. 08.00 - 17.00

Tr. 08.00 - 17.00

C. 08.00 - 17.00

Pk. 08.00 - 16.00

S., Sv. - brīvs

Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 - 13.00