Komanda

Sarmīte Linmeiere
biroja vadītāja
Tālr. +371 67461592
E-pasts: sarmite.linmeiere@pilsetvide.lv

Marina Afanasjeva
Gulbenes filiāles vadītāja
Tālr. +371 64495050
E-pasts: gulbene@pilsetvide.lv

Baiba Muhina
valdes locekle
Tālr. +371 67461592
E-pasts: baiba.muhina@pilsetvide.lv

Kristīne Andrejeva
Alūksnes filiāles vadītāja
Tālr. +371 64382838
E-pasts: aluksne@pilsetvide.lv

 
 

Olga Ribkina
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. +371 28834587
E-pasts: olga.ribkina@pilsetvide.lv

Jurģis Ugors 
valdes loceklis
Tālr. +371 67461592
E-pasts: jurgis.ugors@pilsetvide.lv